Federacja Polskich Banków Żywności Logo 450
Federacja Polskich Banków Żywności
zaprasza na bezpłatne wydarzenie on-line

Konferencja
Znaczenie pomocy żywnościowej
w Polsce

dla organizacji pozarządowych
i jednostek pomocy społecznej

13 kwietnia 2023 w godzinach 10.30 - 12.30

Logotyp programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dlaczego robimy tę konferencję?

W całej Wspólnocie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej corocznie marnuje się prawie 57 mln ton żywności. W badaniach zrealizowanych w ramach PROM (Program racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności) skalę marnotrawstwa żywności w Polsce oszacowano analogicznie na prawie 5 mln ton, z czego 3 mln przypadają na konsumentów i gospodarstwa domowe. 

Jednocześnie w kraju poniżej poziomu skrajnego ubóstwa żyje 1,6 mln osób. Są to rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, znajdujące się w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami, wychodzące z nałogów i wiele innych, borykających się z trudną sytuacją życiową. 

Pomoc żywnościowa, czyli zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka, jaką jest jedzenie, nabrała na przestrzeni ostatnich lat innego znaczenia. Do grupy osób potrzebujących dołączyły nowe, które choć dotychczas radziły sobie dobrze, teraz wymagają wsparcia w związku z nowym okolicznościami, np. po stracie jedynej pracującej osoby w gospodarstwie domowym lub po ciężkim przechorowaniu COVID-19. Dodatkowo w Polsce przebywa aktualnie ponad 1,3 mln osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną (a w całej Europie ponad 7 mln). 

Te wszystkie wydarzenia spowodowały wzrost inflacji w skali niewidzianej w Polsce od ponad 20 lat, co dodatkowo wpłynęło na zubożenie społeczeństwa. 

Nałożenie się pandemii koronawirusa na wybuch wojny w Ukrainie przyniosło wzrost zapotrzebowania na pomoc żywnościową, a co za tym idzie, konieczność jej przeorganizowania. Dlatego zapraszamy na konferencję, podczas której porozmawiamy o zmieniającej się rzeczywistości organizacji pomagających żywnością oraz jednostek pomocy społecznej.

13 kwietnia 2023 on-line w godzinach 10.30 - 12.30

Do kogo kierujemy tę konferencję?

do osób z organizacji pozarządowych

zajmujących się pomocą żywnościową, włączeniem społecznym lub edukacją ekologiczną

do osób z ośrodków pomocy społecznej

zajmujących się pomocą żywnościową, współpracą z organizacjami pozarządowymi lub edukacją ekologiczną,

do osób z grup nieformalnych

zajmujących się pomocą żywnościową, włączeniem społecznym lub edukacją ekologiczną.

13 kwietnia 2023 on-line w godzinach 10.30 - 12.30

W programie konferencji:

Pomoc żywnościowa na rzecz osób uchodźczych

Jak Banki Żywności wraz z organizacjami partnerskimi wspierały osoby uchodźcze. Jakie są teraz potrzeby osób uchodźczych   

Wyzwania pomocy żywnościowej w czasie kryzysu

Jak została zorganizowana pomoc żywnościowa podczas pandemii COV oraz kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. 

Osoby potrzebujące podczas kryzysu

Sposoby włączenia społecznego za pomocą żywności. Dobre praktyki włączenia społecznego za pomocą żywności

Ratowanie czy pomaganie?

Odniesienie się do wstępnych wyników badań BŻ. Zmiana podejścia do pomocy żywnościowej i do ratowania żywności na przestrzeni 20 lat.

Aspekty ratowania żywności

Etyczny, pomocowy, włączenia społecznego i ekologiczny.

13 kwietnia 2023 on-line w godzinach 10.30 - 12.30

Korzyści z udziału w konferencji:

- Dowiesz się co zmienił kryzys w funkcjonowaniu pomocy żywnościowej

- Poznasz sposoby pomagania żywnością

- Poznasz cały wachlarz ratowania żywności, czyli aspekty: etyczny, pomocowy, włączenia społecznego i ekologiczny

- Poznasz jakie są obecne wyzwania pomocy żywnościowej

- Dowiesz się jakie są najnowsze trendy włączenia społecznego za pomocą żywności

- Dowiesz się Jak edukować na temat niemarnowania przy wydawaniu żywności

13 kwietnia 2023 on-line w godzinach 10.30 - 12.30

Warunki techniczne konferencji

Wygodna platforma konferencyjna

Transmisja odbędzie się na platformie TEAMS , z której będzie można skorzystać bez konieczności instalowania na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. 

Nie trzeba włączać kamery

Uczestnictwo w konferencji nie wymaga włączania kamery, pokazywania twarzy lub podawania publicznie nazwiska. 

Swoboda dołączania do wydarzenia

Do wydarzenia będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Nawet jeśli nie możesz pojawić się na niej w momencie rozpoczęcia o godz. 10.30, możesz dołączyć lub wyłączyć się o dowolnej innej godzinie.

Materiały pokonferencyjne wysłane na maila

Po konferencji otrzymasz przesyłkę mailową z opisami dobrych praktyk prezentowanych podczas konferencji oraz linki do nagrań wystąpień podczas konferencji.

13 kwietnia 2023 on-line w godzinach 10.30 - 12.30

Logotyp programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Konferencja odbywa się w ramach projektu  „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.